PRACOWNICY


DYREKTORZY
Józef Bodziński 1945-1964
mgr Zdzisław Kałędkiewicz 1964-1966
mgr Marian Stec 1966-1971
mgr Czesław Ciesielski 1971-1980
mgr Eugeniusz Lademann 1980-1983
mgr Stanisław Dziduszko 1983-1990
po mgr Henryk Skiba 1990-1991
mgr Marek Lis 1991 obecnie

ZASTĘPCY DYREKTORA
mgr Janina Wawrzyniak 1952-1970
mgr Henryk Skiba 1970-1991
po mgr Ryszard Rybka 1988-
mgr Eugeniusz Lademann 1983-2002
mgr Ewa Medon 1991 obecnie
mgr Paweł Domaszewicz 2002 - obecnie

KIEROWNICY DZIAŁU FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ
Edmund Zdanowski 1945-1970
mgr Jerzy Dygasiewicz 1970-1978
mgr Danuta Krywald 1976-1978
mgr Roman Joachimowski 1983-1991
Jacek Paluchowski 1991-1993
Krzysztof Jakubowski 1993-2004
Małgorzata Borowska 2004-2006
Paweł Borkowski 2006 - obecnie

KIEROWNICY DZIAŁU REKLAMY I LITERNICTWA
mgr Helena Bodzińska 1945-1964
Czesław Zborowski 1964-1966

KIEROWNICY DZIAŁU REKLAMY I PAMIĄTKARSTWA
Czesław Zborowski 1966-1970

KIEROWNICY DZIAŁU PAMIĄTKARSTWA
Czesław Zborowski 1970-1974
mgr Andrzej Loebel 1974-1975

KIEROWNIK WYDZIAŁU FORM UŻYTKOWYCH
mgr Janina Gajska-Bruzdowicz 2002 - obecnie

KIEROWNIK WYDZIAŁU TECHNIK WIZUALNYCH
mgr Ryszard Rybka 2002-2007
mgr Dorota Stec-Grochal 2007 - obecnie

KIEROWNIK WYDZIAŁU RYSUNKU I MALARSTWA
mgr Paweł Domaszewicz 2001 - 2002
mgr Piotr Budziszewski 2002 - obecnie

KIEROWNIK POLICEALNEJ SZKOŁY PLASTYCZNEJ
mgr Roman Hinc 2000 - obecnie

KIEROWNICY SEKCJI FORM UŻYTKOWYCH
mgr Czesław Ciesiulewicz 1975-1980
mgr Stanisław Stryjewski 1983-1984
mgr Ryszard Rybka 1985-1987

KIEROWNICY SEKCJI FORM UŻYTKOWYCH-METALOPLASTYKI
mgr Czesław Ciesielski 1983-1990
mgr Ewa Kuźniar 1993 - 1996
mgr Zbigniew Jóźwik 1997 - 2000, 2002 - 2003

KIEROWNICY SEKCJI FORM UŻYTKOWYCH - SNYCERSTWO
mgr Janina Gajska-Bruzdowicz 1993 - 2002

KIEROWNICY SEKCJI WYSTAWIENNICTWA
mgr Ryszard Rybka 1987-1988
mgr Joanna Ciapalska 1988-1989
mgr Ryszard Rybka 1990-1991
mgr Stanisław Stryjewski 1991-2002

KIEROWNICY WARSZTATÓW
Bolesława Zdanowska 1945-1954
mgr Eugeniusz Lademann 1977-1980
mgr Stanisław Stryjewski 1980-1982

KIEROWNICY INTERNATU
Kazimierz Hanusz 1951-1958
mgr Irena Becker 1958-1962
Halina Dworska 1960-1982
Jadwiga Makar 1971-1972
Anna Bazylewicz 1982-1984
mgr Jadwiga Warachim 1984-1990
mgr Teresa Bednarska 1986-1991

NAUCZYCIELE
Brunon Abraham 1983-1989
mgr Ewa Andrys 1984-2003
Olga Arłukiewicz 1964-1970
Wanda Auksztulewicz 1975-
mgr Aleksandra Baranowska 2003
mgr Jacek Bagnecki 1993-1996
mgr Eugeniusz Bartoszewicz 1967-2006
Anna Bazylewicz 1970-1992
mgr Irena Becker 1951-1975
lek.med Kazimierz Becker 1952-1953
mgr Teresa Bednarska 1986-obecnie
mgr Maria Beneda 1989-1991
Henryk Betlejewski 1965-1971
Kazimierz Białek 1988-1990
Teodor Białkoza 1955-1958
Izabela Biernacka 1948-1949
mgr Leszek Biernacki 1989-1991
mgr Felicja Biernat 1992-1993
mgr Jerzy Błaszkowski 1965-1966
Feliks Błażejczak 1988-1992, 1995-1997
mgr Helena Bodzińska 1945-1969
Józef Bodziński 1945-1965
Kazimierz Bodziński 1953-1954
mgr Marek Bogdaszewski 1994-obecnie
Ewelina Bogusz 1952-1953
mgr Józef Borkowski 1950-1971
Zbigniew Borkowski 1990-obecnie
mgr Małgorzata Borowska 2000-obecnie
Józef Botka 1991-2002
mgr Jadwiga Bromirska 1950-1955
Marian Burghardt 1950-1952
mgr Wiesław Burkwicz 1965-
mgr Ewa Butowska 1982-obecnie
mgr Małgorzata Byś 1973-1974
Maria Chacz 1971-
mgr Jolanta Ciechorska 1989-obecnie
mgr Czesław Ciesielski 1958-1990
mgr Tadeusz Ciesiulewicz 1973-1991
mgr Zdzisława Cybulska 1977-2003
mgr Magdalena Czapp 1992-1995
mgr Ryszard Czerwiński 1981-1987
mgr Józef Cześnik -1988-
mgr Anna D Ziembice Bogusz 1982-1983
mgr Zofia Dąbrowska 1969-1970
Tomasz Dąbrowski 1974-1975
Ksawery Dągielski 1950-1951
mgr Krystyna Dębowska 1975-1980
Wiktor Dmisiewicz 1980-1981
mgr Kazimiera Dobrowolska 1948-1950
mgr Paweł Domaszewicz 1992-obecnie
mgr Adam Domiński 1981-
mgr Bronisław Dubowski 1953-1955
mgr Jerzy Dygasiewicz 1955-1978
mgr Gerard Dziecielski 1970-1981
mgr Maria Edrygiewicz 1948-1971
mgr Maria Epsztein-Wlazłowska 1953-1954
Krystyna Fabiańska 1982-
Pierre Faulet 1992-1993
Aniela Fleszerowa 1951-1953
mgr Maria Fortuńska 1974-obecnie
mgr Dorota Fajhauer 1995-1996
mgr Teresa Frąckiewicz 1994-obecnie
mgr Aleksander Gaillard 1968-1973
mgr Janina Gajska-Bruzdowicz 1988-obecnie
Radosław Gałecki 1997-2001
mgr Bolesław Gałęzowski 1947-1973
Józef Ganatowicz 1950-1972
mgr Jerzy Garbacz 1947-1950
Jacek Gassan 1981-2001
mgr Jarosław Ginalski 1995-1997
mgr Kazimierz Główczewski 1976-1977
mgr Józef Godwald 1950-1953
Stanisław Gogulski 1950-1951
Irena Gołąbowa 1960-1971
mgr Anna Gołofit 1995-1997
Paweł Górczak -1992-
mgr Hubert Groger 1975-1979
Ksawera Grylewicz 1953-1954
mgr Grzegorz Grzelakowski 1988-1989, 1995-2003
Olga Gutniakowa 1948-1949
Marian Hagel 1973-1988
mgr Danuta Hajdas 1988-1990
Kazimierz Hanusz 1948-1971
lek. med. Marek Hebanowski 1962-1963
Joanna Hendzel 1969-1970
mgr Marta Herman 1970-1971
mgr Roman Hinc 1983-obecnie
Mariola Hirsz 1991-1996
mgr Edmund Hundert 1980-1981
Janina Iwanowska 1950-1951
Lilianna Iwasiuk 1954-1955
mgr Zygmunt Jackiewicz 1952-1958
Halina Jadaczka 1970-1971
Krzysztof Jakubowski 1990-obecnie
mgr Róża Janca-Brzozowska 1996-1999
Zbigniew Janczewski 1953-1954
mgr Olga Janika 1964-1992
Alicja Janowska 1984-
mgr Leokadia Januszkiewicz 1956-1976
mgr Małgorzata Jarocka 2001-obecnie
Bronisława Jegłowska 1948-1949
mgr Maria Jelnicka 1988-obecnie
dr Leon Jepifanow 1948-1949
mgr Gennadij Jerszow 2003-2005
mgr Magdalena Jędrzejczak 2005-obecnie
mgr Roman Joachimowski 1972-1991
mgr Zbigniew Jóźwik 1997-2008
mgr Zofia Jura-Marchlewska 1974-
mgr Andrzej Jurkiewicz 1997-obecnie
mgr Elżbieta Jurkiewicz 1990-2008
Leokadia Jurecka-Misiak 1956-1960
mgr Adam Jurkowski 1999-obecnie
mgr Maria Kadzińska 1982-1983
mgr Zbigniew Kaliszczak 1952-1958
mgr Barbara Kalubowa 1967-1971
mgr Zdzisław Kałędkiewicz 1954-1973
mgr Jolanta Kamrowska 1988-1993
Maria Karasińska 1950-1951
mgr Janina Karczewska 1975-1986
mgr Urszula Karlińska 1975-1979, 1991-1995
prof. Zygmunt Karolak 1949-1950
mgr Danuta Karolak 1949-1972
Leon Karsznia 1951-
mgr Jadwiga Karwacka 1952-1955
prof. Maksymilian Kasprowicz 1949-1959
mgr Maria Kassjan 1948-1951
dr Florian Kaszuba 1990-1992
Jadwiga Kawczyńska 1951-1975
Teodor Kawecki 1990-1994
mgr Grzegorz Kelpin 1997-obecnie
Maria Kędzierska 1954-1963
mgr Tadeusz Kiermasz 1972-
Arleta Kindermann 1976-1977
Bogdan Kizło 1977-1980
mgr Alfons Klejna 1970-2002
mgr Romuald Kminikowski 1982-1983
Katarzyna Knie 1995-1997
mgr Wojciech Kołyszko 1984-1987
mgr Henryk Korpaczewski 1952-1953
mgr Zygfryd Korpalski 1958-1966
mgr Danuta Koseda 1974-1992
mgr Zdzisław Koseda 1990-1992
mgr Anida Kosińska-Woźniak 1992-1995
mgr Katarzyna Knie 1995-1997
Danuta Kostrzewska 1972-1980
mgr Józef Kowalski 1997-obecnie
Aniela Krok 1954-1955
mgr Danuta Krywald 1951-1989
mgr Ewa Krzemińska 1983-
mgr Halina Kubiak 1953-
mgr Grażyna Kuchnowska 1980-1992
mgr Natalia Kulak 1956-1957
Franiszek Kuliński 1952-
mgr Antoni Kuzdro 1953-1955
mgr Ewa Kuźniar 1992-1999
mgr Teresa Kwiatkowska-Król 1996-obecnie
mgr Eugeniusz Lademann 1970-obecnie
Paulina Lech -1956-
mgr Helena Leonowicz 1949-1971
Andrzej Leszczyński 1988-1990
mgr Elżbieta Lewandowska -1969-
mgr Wincenty Lewandowski 1956-1963
mgr Barbara Libertowska 1968-1972
mgr Andrzej Lipniewski 1981-1993
mgr Marek Lis 1991-obecnie
Dariusz Lisowski 1992-1998
mgr Andrzej Loebel 1968-1975
mgr Dariusz Lubański 1998-1999
mgr Danuta Luranc 1987-1988
mgr Wacław Łastawiecki 1952-1955
mgr Jerzy Łoś 1950-1992
mgr Bogusław Łukaszewicz 1977-1983
mgr Adam Mackiewicz -1989-
Loretta Maczołek 1967-
mgr Magdalena Majewska 1988-1999
Roman Majewski 1988-1989
Jadwiga Makar 1960-1975
mgr Mirosława Maksymowicz 1983-1984
mgr Joanna Malcer 1970-obecnie
mgr Eleonora Malczewska 1976-1990
Włodzimierz Mańczak 1967-1969
mgr Lech Marchlewski 1973, 1990-obecnie
Stefan Markiewicz 1953-1976
mgr Maria Martuszewska 1955-1985
mgr Zbigniew Massowa 1981-1984
mgr Maria Matusewicz 1985-1997
mgr Jolanta Mąkosa 1983-1996
Ludwika Mąticolo 1951-1953
mgr Ewa Medon 1977-obecnie
mgr Jerzy Medyński 1984-1985
mgr Barbara Meller 1973-1987
dr Kazimierz Mężyński 1955-1957
mgr Włodzimierz Michalak 1980-1982
mgr Zofia Michniewicz 1957-1962
Kazimierz Michnikowski 1954-1957
mgr Jan Milczarek 2003-obecnie
mgr Izabela Milewska 1992-obecnie
mgr Janina Mintowa 1967-1974
mgr Maria Morawska 1965-obecnie
mgr Emilia Narudzka 1949-1963
Wacław Narudzki 1948-1967
Jacek Niedbało 1996-2000
Kazimierz Niedzwiecki 1950-1951
Niemczyka Anna 2000-obecnie
mgr Bolesław Okuniewski 1991-1996
Felicja Olszewska 1953-1954
Wiktor Olszewski 1956-1968
Kazimiera Palędzka 1948-1949
Jacek Paluchowski 1983-obecnie
Jadwiga Pałbicka 1952-1953
Marta Pamerowa 1950-1952
mgr Halina Paneczko 1973-obecnie
Ryszard Parowiński 1973-1975
Florian Pasiński 1955-1957
mgr Ewa Paszkowska 1982-1983
Wacław Pęchorzewski 1973-1991
mgr Stanisław Pękala 1962-1964
mgr Helena Pękalska 1954-1955
mgr Andrzej Piątkowski 1999-2000
mgr Rosawia Piekur 1983-1984
mgr Bohdana Pietkiewicz 1954-1986
mgr Wojciech Pietranik 1976-1981
mgr Janina Plata 1970-obecnie
mgr Leopold Polacki 1972-1974
mgr inż. Kazimierz Pomianek 1983-obecnie
mgr Adolf Popławski 1957-1969
mgr Edyta Porożyńska 1950-1951
Helena Prokopowicz 1951-1952
ks. mgr Przyborek Piotr 2003-obecnie
mgr Krystyna Przybytko-Fabiańska 1982-1983
Iwona Rajzer 1983-obecnie
mgr Aleksandra Ratajczyk 2001-2003
mgr Joanna Rosadzińska-Ciapalska 1978-obecnie
Małgorzata Ruszkowska 1989-1990
mgr Ryszard Rybka 1981-2009
Marian Ryłko 1949-1950
mgr Małgorzata Rysiewicz 1993-obecnie
mgr Ewa Sałata 1984-
Zbigniew Sebastaniuk 1950-1951
mgr Maria Sekieta 1991-1992
Wacław Serdeczny 1983-1984
mgr Henryk Skiba 1953-2001
Adela Sławińska 1949-1951
ks Zygmunt Słomski 1992-2000
prof. Adam Smolana 1948-1950
Stanisław Smug 1984-1992
Andrzej Sobczyk 1971-1972
Lubomira Sobieraj 1994-1996
mgr Jowita Sobierska 2000-obecnie
Zdzisław Sobolewski 1989-1992
Eugeniusz Sokołowski 1993-1998
mgr Tomasz Sójka 2001-obecnie
mgr Jadwiga Staniszewska 1984-obecnie
Andrzej Starzec 1980-1981
mgr Marian Stec 1955-1978
mgr Halina Stec 1962-1963
mgr Dorota Stec-Grochal 2003-obecnie
mgr Ewgenia Stefosis 1988-obecnie
mgr Roswita Stern 1984-obecnie
mgr Konrad Strożek 1987-1995
mgr Stanisław Stryjewski 1975-obecnie
mgr Elżbieta Strzałkowska 1999-2000
mgr Andrzej Szadkowski 1983-1984
mgr Józef Szarkowski 1957-1960
mgr Danuta Szczerba 1974-1975
mgr Felicja Szczęsna 1949-1951
mgr Elżbieta Szczodrowska 1952-1976
mgr Katarzyna Szczodrowska 2001-obecnie
mgr Irena Szeniawska 1983-1984
mgr Jerzy Szmyt 1968-1969
mgr Grzegorz Sztuk 1978-1979
mgr Bronisław Szull -1951-
mgr Benedykt Szumilewicz 1967-1984
mgr Bożena Szymańska 1987-obecnie
inż. Zenon Świłło 1948-1967
mgr Andrzej Taranek 1984-1987
Maria Tarełko 1976-obecnie
mgr Nikolae Teodorescu 1975-1977
Józef Toczyński 1949-1971
mgr Monika Tomaszunas 2001-2002
Zygmunt Topolewski 1975-1976
Jan Treder 1985-1988
Zbigniew Treppa 1981-1983
mgr Józef Trzeciak 1963-1964
Beata Tucholska-Ziemba 1996-1997
ks Roman Twardowski 1948-1950
mgr Danuta Urbańska 1972-1973
mgr Aleksandra Walicka 1988-2001
mgr Jadwiga Warachim 1976-1990
mgr Janina Wawrzyniak 1951-1970
mgr Halina Weksmanowska 1952-1954
mgr Lech Weroscy 1951-1954
mgr Ludwika Wesołowska 1970-1972
mgr Anna Węglarz 1981-1982
Wanda Wiaczek 1952-1953
Anna Wiączek 1981-1982
mgr Józef Wieczorek 1985-1987
Marta Wilczyńska 1970-1971
mgr Eugeniusz Wojdyński 1972-1973
mgr Czesław Woronowicz 1991-obecnie
Janusz Wysoczański 1976-1977
mgr Mirosław Zabiełło 1981-1983
mgr Irena Zabrocka 1981-obecnie
Joanna Zacharska 1950-1951
mgr Józef Zając 1963-1970
dr Piotr Zabłocki 1996-obecnie
mgr Małgorzata Zalewska 1988-obecnie
mgr Wojciech Zaniewski 2001-2002
Andrzej Zawadzki 1993-1994
mgr Danuta Zawiślak 1986-obecnie
Grażyna Zbicińska 1980-1982
Czesław Zborowki 1952-1974
Bolesława Zdanowska 1945-1971
Edmund Zdanowski 1945-1970
mgr Swetlana Zerling-Satalova 1996-obecnie
mgr Janina Zielińska 1970-1975
mgr Krystyna Ziembińska 1974-1997
mgr Lucyna Ziembińska-Chojecka 1995-obecnie
mgr Ryszard Ziółkowski 1975-1976
Alicja Zwichowicz 1977-1978
Konstanty Zygiert-Korn 1947-1963
Stanisław Żak 1952-1953
mgr Maria Żelewska -1983-

WYKAZ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Gertruda Aniołkowska 1955-1983
Andrzej Aniołkowski 1951-1984
Dorota Balcerak 1979-1980
Aleksander Bałdewicz 1994-1995
Henryk Bielecki 1976-1977
Sebastian Block 1990-1991
Bogusława Block 1978-obecnie
Józef Budnicki 1979-1983
Daniela Bultrowicz 1973-1987
Marian Burghardt 1949-1970
Wanda Burghardt 1955-1960
Henryk Cebula 1974-1977
Józef Cebula 1966-1976
Irena Chmielecka 1981-1995
Ewa Cholch 1970-1973
Piotr Chorociej 1965-1968
Jolanta Chamer 1999-obecnie Edmund Czaja 1991-1994
Teresa Delkiewicz 1987-1990
Renata Drogosz 1981-1985
Czesław Dziuk 1991-2003
Wiesława Fatyga 1985-1991
Alicja Gajda 1969-1970
Ewa Gajewska 1983-1985
Waleria Gawlik 1953-1972
Teresa Gendera 1978-1983
Stefania Gibel 1970
Kazimiera Ginter 1991-1993
Kazimiera Ginter 1970-1973
Kazimiera Ginter 1975-1978
Jadwiga Ginter 1985-1988
Jadwiga Głuszkowska 1970-1971
Stanisław Goebel 1994-1997
Jadwiga Goleń 1982-1987
Józef Gołuński 1968-1973
Stefan Grot 1985-1991
Elżbieta Grześkowiak 1985-1991
Maria Gularek 1976-1984
Mirosława Gutowska 1989-1991
Bożena Hewelt 1988-1991
Gerard Hildebrandt 1970-1996
Henryka Hildebrandt 1980-1990
Henryka Hildebrandt 1996-2003
Marian Humeniu 1971-1972
Anna Humeniuk 1971-obecnie
Irena Imbirowicz 1968-1970
Janina Jaromin 1971-1991
Ewa Jesiorek 1970-1973
Jan Kącki 1994-obecnie
Janina Keller 1986-1991
Janina Kiedrowska 1972-1974
Elżbieta Koprowska 1972-1974
Waleria Kornicka 1961-1964
Waleria Kornicka 1971-1976
Halina Kosar 1984-1987
Grażyna Kostrzewska 1989-obecnie
Helena Krefft 1953-1963
Stefania Kubiak 1955-1958
Danuta Kuczmierczyk 1963-1974
Maria Labuda 1954-1960
Małgorzata Landowska 1986-1992
Krystyna Lange 1983-1987
Joanna Łomowska 1980-1989
Barbara Mańska 1991-obecnie
Krystyna Matuszczyk 1993-2000
Teresa Mazur 1971-1979
Hanna Mielczarska 1974-1987
Ewa Milczanowska 1981-1983
Andrzej Mitukiewicz 1991-2000
Konrad Mitukiewicz 1992-1995
Amalia Momot 1958-obecnie
Halina Momot 1986-1989, 1994-obecnie
Halina Niemczyk 1966-1969
Halina Niemczyk 1972-1978
Janina Nikczyńska 1965-1982
Weronika Noch 1972-1976
Elżbieta Nowak 1983-obecnie
Mirosława Nowakowska 1975-1982
Janina Okrój 1977-1979
Katarzyna Palmowska 1987-1990
Ewa Pałkowska 1981-1983
Jerzy Pejka 1977-1978
Bernadetta Piekarska 1984-1989
Krystyna Pieregut 1992-obecnie
Stanisława Pryputniewicz 1964-1983
Teresa Repta 1980-1992
Mirosława Ruchniewicz 1987-obecnie
Stefania Sadowska 1983-obecnie
Jerzy Sadowski 1981-1991
Lidia Sobieralska 1987-obecnie
Zdzisław Sobisz 1994-obecnie
Danuta Sołtysiak 1976-1981
Leon Stachowicz 1953-1965
Leokadia Stępczyńska 1980-obecnie
Stefania Swiniarska 1959-1962
Wiesława Szafran 1981-1985
Irena Śliwińska 1952-1958
Bożena Walkowiak 1985-1990
Alicja Wios 1979-1982
Hanna Wiśniewska 1983-1988
Danuta Wójcik 1973-1985
Wacław Wrzesiński 1951-1973
Hildegarda Ziółkowska 1972-1991

KIEROWNICY ADMINISTRACYJNI
Leon Stachowicz 1953-1966
Piotr Chorociej 1966-1968
Irena Imbirowicz 1968-1971
Stefania Jacuk 1971-1972
Janina Kiedrowicz 1972-1974
Hanna Mielczarska 1974-1986
Elżbieta Grześkowiak 1987-1991
inż. Czesław Dziuk 1991-2003
mgr inż. Barbara Burka 2003-2005
inż. Andrzej Nagórski 2007-obecnie

GŁÓWNI KSIĘGOWI

Helena Kraft 1953-1964
Leon Stachowicz 1965-1966
Barbara Wagner 1966-1974
Zofia Niemiałtowska 1976-1981
Jadwiga Goleń 1982-1987
Joanna Łomowska 1987-1989
Małgorzata Landowska 1989-1992
Grażyna Kostrzewska 1992-obecnie

 Powrót do Strony Głównej