W ramach Roku Matematyki Instytut Matematyki UG zorganizował w ZSP w Gdyni wykłady popularnonaukowe. 23 lutego i 2 marca 2015 w sali audiowizualnej w Adlerówce odbyły się wykłady dr Piotra Karwasza pt. "Węzły, osobliwości i inne rozmaitości" oraz dr hab. Piotra Szuca pt. "Hodowla dzieł sztuki".
Foto: Jacek Paluchowski