Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni staje się w ostatnich latach nowoczesną, multimedialną szkołą artystyczną, gdzie szacunek dla historii miesa się z dynamicznym, nowoczesnym myśleniem.
Pokaz "Ściana" jest rekapitulacją działań, o których także można mówić w kategoriach TRADYCJI.
Cykl warsztatów "e66", plener "Viva Oliva", wzajemna uwaga i wsparcie, stały się paszportem dla grupy młodych artystów do wystąpienia w Galerii Sztuki "Wawrzyniak".
Orłowski wiatr od morza A.D. 2012 powiał w Oliwie...
- Józef Paweł Karczewski

foto: Jacek Paluchowski