W dniu 8 listopada w Przedszkolu Nr 6 oraz Szkole Podstawoej Nr 46 w Gdyni odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci. Zorganizowała je młodzież z klasy IIa Liceum Plastycznego w Gdyni pod kierunkiem nauczyciela Romana Hinca. Uczniowie przedstawili inscenizację teatralną wierszy Jana Brzechwy do osobiście zaprojektowanej i wykonanej scenografii.

foto: Roman Hinc