ARCHIWUM PLIKÓW 2017 - 2018


Wszelkie informacje i zapytania prosimy kierować na adresy pocztowe:

zamowienia@zsplast.gdynia.pl   lub   kierownik@zsplast.gdynia.pl


Zapytanie ofertowe - plik .PDF
[data publikacji 29.12.2017]
Wybór oferty najkorzystniejszej - plik .PDF
[data publikacji 20.10.2017]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik .PDF
[data publikacji 10.08.2017]
Ogłoszenie o zamówieniu - plik .PDF
[data publikacji 13.07.2017]
Załączniki 1-4 oraz 6-8 do SiWZ - plik .DOC
[data publikacji 13.07.2017]
Załącznik nr 9 do SIWZ - plik .exe
[data publikacji 13.07.2017]