Archiwum plików do 11 lipca 2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania .PDF
[data publikacji 11.07.2017]
Informacja z otwarcia ofert.PDF
[data publikacji 03.07.2017]
Załącznik nr 5 do SIWZ tekstu ujednoliconego po zmianach 23.06.2017.PDF
[data publikacji 23.06.2017]
SIWZ tekst ujednolicony po zmianach 23.06.2017.PDF
[data publikacji 23.06.2017]
Rysunek parteru posadzki .RAR
[data publikacji 23.06.2017]
Przedmiary - plik skompresowany .RAR
[data publikacji 23.06.2017]
Plan kotłowni - plik skompresowany .RAR
[data publikacji 23.06.2017]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.06.2017.PDF
[data publikacji 23.06.2017]
Odpowiedzi na pytania 23.06.2017 część 2.PDF
[data publikacji 23.06.2017]
Odpowiedzi na pytania 23.06.2017 część 1.PDF
[data publikacji 23.06.2017]
Konstrukcja wsparcia ściany mobilnej.PDF
[data publikacji 23.06.2017]
Kolejna dpowiedź na pytania ws. terminu składania ofert - plik .PDF
[data publikacji 20.06.2017]
Odpowiedzi na pytania ws. terminu składania ofert - plik .PDF
[data publikacji 12.06.2017]
Odpowiedzi na pytania - plik .PDF
[data publikacji 12.06.2017]
Pozwolenie na budowę - plik .PDF
[data publikacji 12.06.2017]
Warunki gruntowo-wodne - plik .PDF
[data publikacji 12.06.2017]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik .PDF
[data publikacji 17.05.2017]
Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane - plik .PDF
[data publikacji 16.05.2017]
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik .PDF
[data publikacji 16.05.2017]
Załącznik nr 1-4, 6-8 do SIWZ - wersja .doc
[data publikacji 16.05.2017]
Wzór umowy - plik .PDF
[data publikacji 16.05.2017]
Załącznik nr 9 do SIWZ - plik .exe
[data publikacji 16.05.2017]
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych - plik .PDF
[data publikacji 11.05.2017]

Zapytanie i odpowiedź nr 1 odnośnie pełnienia nadzoru inwestorskiego

Załącznik nr 2 do Zapytania - plik .PDF
[data publikacji 11.05.2017]
Załącznik nr 3 do Zapytania - plik .PDF
[data publikacji 11.05.2017]
Załącznik nr 4 do Zapytania - plik .PDF
[data publikacji 11.05.2017]
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zarządzania projektem - plik .PDF
[data publikacji 10.01.2017]