Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
SZKOŁA PAŃSTWOWA. ROK ZAŁOŻENIA 1945.

 

Informacje dla kandydatów
do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych

Osoby starające się o miejsce w internacie proszone są o wysłanie e-mailem prośby o rezerwację miejsca.
E-mail do kierowniczki internatu OSM w Gdańsku pani Trumińskiej -
a.truminska@osm.gdansk.pl

Lista nowych klas i przyjętych uczniów do klas pierwszych w PLSP. Dokument .pdf.

Lista z punktacją uczniów przyjętych i nieprzyjętych. Dokument .pdf

Wnioski o przyjęcie do szkoły w obecnej chwili należy przesyłać pocztą:
- wniosek wypełniony komputerowo, wydrukowany i podpisany własnoręcznie
- podpisana klauzula RODO
- 2 zdjęcia
- wyniki klasyfikacji za I półrocze (jeśli istnieje taka możliwość)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole plastycznej.
Organizacja egzaminu oraz jego przebieg zostanie podany do dnia 8 czerwca 2021.

UWAGA! Wniosek należy wypełnić w aplikacji Acrobat lub przeglądarce internetowej. Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać pocztą na adres szkoły.

Zespół Szkół Plastycznych
ul. Orłowska 39
81-522 Gdynia

 


UWAGA! Dokumenty WNIOSEK i RODO są obowiązkowe do wypełnienia.

wniosek

format .PDF

RODO

format .PDF

regulamin

format .PDF

informator

format .PDF