Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
SZKOŁA PAŃSTWOWA. ROK ZAŁOŻENIA 1945.

 

Informacje dla kandydatów do naszej szkoły dotyczące rekrutacji

 

Warsztaty majowe

Przez cztery kolejne soboty maja 2018 roku (5, 12, 19, 26) odbędą się w naszej Szkole warsztaty przygotowujące do egzaminów wstępnych do Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni. Jest to cykl zajęć, w czasie których kandydaci do Szkoły mogą zapoznać się z wymogami a także kryteriami oceny w czasie egzaminu.

Zajęcia mają charakter praktyczny, co oznacza możliwość zetknięcia z nowymi technikami twórczymi, nowymi narzędziami i materiałami. To także okazja do pracy twórczej pod okiem wybitnych specjalistów z różnych dziedzin sztuki oraz szansa na wymianę poglądów i uwag na temat szeroko pojętej sztuki. Proszę pamiętać, iż warsztaty dla kandydatów do naszej Szkoły nie są obowiązkowe i nie gwarantują przyjęcia, mają natomiast, za niewielką opłatą, ułatwić start uczniom w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni. Wszelkie potrzebne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej lub telefonicznie w Sekretariacie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

informator

format .PDF

wniosek

format .PDF

regulamin

format, .PDF

Uwaga! Wniosek należy wypełnić w aplikacji Adobe Acrobat lub przeglądarce Chrome, następnie wydrukować i własnoręcznie podpisać.