SZKOŁA PAŃSTWOWA. ROK ZAŁOŻENIA 1945.

Muzyczne Wieczory u Plastyków

14 XII 2019, godz. 17.00

koncert inauguracyjny
wystąpi:
Żeński Chór Kameralny „Cantate Corde” z Gdyni
dyrygent: Małgorzata Bednarek
oraz uczniowie Szkoły Muzycznej I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni
w programie:
utwory R. Twardowskiego, P. Jańczaka, J. Kaczmarskiego, M. Gomółki, A. Rocławskiej-Musiałczyk

W koncercie inauguracyjnym cyklu Muzyczne Wieczory u Plastyków wystąpi Żeński Chór Kameralny „Cantate Corde" z Gdyni pod dyrekcją Małgorzaty Bednarek.

Chór jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach i festiwalach chóralnych, a w tym roku świętuje 20-lecie działalności. W pierwszej części koncertu chór wykona utwory kompozytorów polskich o tematyce sakralnej: M. Gomółki, P. Jańczaka, J. Świdra i A. Rocławskiej-Musiałczyk. W drugiej części koncertu – instrumentalnej – wystąpią uczniowie Szkoły Muzycznej I i II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni. Solistami będą Wiktoria Borek – gitara, Wiktoria Chruścińska – obój i Jakub Leżohupski – fortepian. Wykonają utwory F. Chopina, T. Stachak i R. Twardowskiego. Na zakończenie wieczoru chór „Cantate Corde” wprowadzi nas w nastrój świąteczny, wykonując kolędy i pastorałki m.in. Z. Łapińskiego do słów Jacka Kaczmarskiego.
Zapraszamy!


14 XII 2019, godz. 17.00
Orłowska Hala Sztuki przy Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni
ul. Orłowska 39
wstęp wolny

https://www.facebook.com/events/288489892076078/